La divisió ETD del SOCIB: el treball en equip per garantir l'excel·lència científica i el desenvolupament tecnològic

05/06/2015

Hola, sóc Carlos Castilla, Llicenciat en Ciències del Mar i Tècnic d'Instrumentació Oceanogràfica al SOCIB. Treball en la Divisió d'Enginyeria i de Desenvolupament Tecnològic (ETD) l'objectiu és el de donar suport a les Infraestructures d'Observació i fomentar el desenvolupament de noves tecnologies.

Això vol dir que m'encarrego, juntament amb els meus col·legues de la ETD, d'instal·lar i mantenir tots els equips que els científics necessiten per recollir dades oceanogràfiques i desenvolupar les seves investigacions, ja sigui en terra com sota el mar. Això implica treballar amb boies oceanogràfiques per monitoritzar les variables físiques de l'aigua de mar, instal·lar correntímetres doppler per estudiar els corrents marins, col·locar i mantenir mareògrafs que ens serveixen per registrar les pujades i baixades del nivell del mar, operar sondes per fer perfils del fons marí, instal·lar estacions meteorològiques o donar suport en les tasques de llançament i recollida dels planadors submarins, etc. També som els encarregats que tots els vehicles de treball del SOCIB estiguin sempre en perfecte estat operacional per a qualsevol intervenció ràpida que hagués de dur-se a terme, com el rescat d'algun Glider avariat, o la reparació dóna alguna de les estacions que el SOCIB té desplegades per tota la geografia balear.

Quan vam realitzar campanyes a bord del Vaixell Oceanogràfic SOCIB, treball com a tècnic de la roseta-CTD, a més del que calgui: ajudar a la presa de mostres biològiques o al filtrat de mostres d'aigua, calibrar els instruments, llançar boies i, tot, i en el que poso més obstinació, 'intentar acabar-me toooda el menjar que el cuiner ens posa damunt de la taula! Bromes a part, el treball de la ETD és molt dur i es necessita molta energia per afrontar el treball de camp, ja que les nostres tasques inclouen des bussejar per instal·lar un sensor subaquàtic fins reparar una antena que s'ha avariat després d'una tempesta. Nosaltres ens encarreguem del correcte funcionament dels instruments per garantir que la missió sigui tot un èxit.

Compartir aquesta entrada