Plataformes Lagrangianes

 

LES PLATAFORMES LAGRANGIANES

Són plataformes d'observació autònomes que es deixen derivar lliurement i que registren la seva posició, permetent conèixer la direcció i la velocitat dels corrents marins superficials. També poden proporcionar altres variables d'interès, com la temperatura superficial del mar o la pressió de l'aire.
Per descriure el flux dels corrents s'utilitza el mètode lagrangià que se centra a observar la trajectòria d'un objecte que és transportat pel corrent.

LES PLATAFORMES LAGRANGIANES: DESCOBRINT EL MAPA DE CORRENTS DE SUPERFÍCIE.

A la infraestructura de plataformes lagrangianes de SOCIB trobem perfiladors ARGO i boies de deriva que són llançades al mar, i s'estableix un seguiment del moviment dirigit pels corrents superficials. Mitjançant posicionament per satèl·lit es localitza la seva posició per establir la seva trajectòria i la seva velocitat, descrivint amb el seu moviment un mapa de corrents.

Boies de deriva superficial alliberades al Mar d'Alborà durant el mes de Juliol de 2014.

LES BOIES DE DERIVA SUPERFICIALS

Les boies de deriva superficials són plataformes dissenyades per a desplaçar-se a la superfície amb els corrents mitjançant dispositius de flotació. Les boies són plataformes dissenyades per integrar diferents sistemes de mesura (temperatura, salinitat i velocitat de la capa superior de l'oceà) i transmetre aquestes dades que s'obtenen, juntament amb la seva posició, per satèl·lit. Per evitar que els forts vents les arrosseguin fora de les zones d'estudi, aquestes boies disposen d'un sistema d'arrossegament a certa profunditat. Existeixen diferents dissenys amb múltiples elements d'arrossegament que poden variar, encara que sol ser una mànega perforada que pot arribar a mesurar 10 metres de llarg.

ELS PERFILADORS DE DERIVA AUTÒNOMS

Els perfiladors de deriva autònoms anomenats APEX (Autonomous Profiler Explorer, les seves sigles en anglès), Permeten seguir corrents oceànics a diverses profunditats, ja que romanen enfonsats diverses setmanes i pugen a la superfície en un breu període per transmetre les dades dels seus sensors via satèl·lit .

Aquestes boies són una valuosa font d'informació sobre el patró de circulació i la variabilitat de la capa superficial de mars i oceans. Aquests corrents són objecte d'estudi en estar estretament vinculades amb el clima global. En aquest aspecte, la xarxa mundial de boies Argo ha demostrat ser una de les peces clau del Global Climate Observing System / Global Ocean Observing System (GCOS / GOOS) a cartografiar els corrents superficials i proporcionar una descripció quantitativa de la variabilitat del clima en els oceans, amb diferents escales temporals, incloent observacions sobre l'emmagatzematge de calor i d'aigua dolça i el transport a l'oceà.

El projecte MEDARGO coordina les boies APEX que es troben operant al Mediterrani i al Mar Negre. A la següent imatge pots veure el cicle del perfilador al Mediterrani.

UTILITATS

Les boies lagrangianes permeten conèixer la circulació dels corrents, el que té especial interès per a:

  • Fer el seguiment a contaminants flotants com els vessaments d'hidrocarburs i abocaments al mar
  • Millora de la predicció de la trajectòria de persones i objectes a la deriva en cas d'accident.
  • Conèixer la dispersió de partícules en superfície, com larves, plàncton o meduses.

SOCIB, gràcies al seu infrestructura de plataformes lagrangianes, estableix programes de desplegaments diaris de boies de deriva per assistir a les necessitats científiques, en el marc del Programa Global Drifter (PIB).