Medclic, el Mediterráneo a un clic is a collaboration program by “la Caixa” Foundation (Obra Social “la Caixa”) and SOCIB (Balearic Islands Coastal Ocean Observing and Forecasting System).

ICTS SOCIB - Sistema d’observació i predicció costaner de les Illes Balears. Parc Bit, Naorte, Bloc A 2ºp. pta. 3 Palma de Mallorca SPAIN. E-07121. Tel: +034 971 43 99 98. CIF: Q0700535H.

Design and web development: Pumpún Dixital