Centre de dades

EL CENTRE DE DADES SOCIB

El Centre de Dades de SOCIB permet als usuaris visualitzar i accedir a les dades de manera senzilla, independentment del seu perfil, ja que subministra dades multidisciplinars, de manera oberta i gratuïta.

Les principals dades que gestiona procedeixen de les pròpies plataformes d'observació de SOCIB (radars costaners, planadors submarins, boies, ...).

De la mateixa manera, el Centre de Dades gestiona altres fonts d'informació, com els models numèrics i dades de proveïdors externs.Tots ells generen i descriuen diferents tipus de dades, des de malles de simulacions numèriques a trajectòries o sèries temporals de dades.

El processament de totes aquestes dades implica la gestió de processos d'estandardització i conversió dels formats així com d'un control de qualitat i validació de les dades obtingudes, seguint els estàndards internacionals.

Un cop superats aquests controls de qualitat, les dades són emmagatzemades en els servidors de SOCIB de manera que la distribució i l'accés es realitzen mitjançant serveis web. Gràcies a ells, els usuaris poden descarregar-se les dades i visualitzar-a partir de les aplicacions desenvolupades pel Centre de Dades de SOCIB.

Aquestes aplicacions es dirigeixen a diferents perfils d'usuaris, unes estan destinades a cobrir les necessitats de la investigació científica, mentre que altres ofereixen una visió més general orientada tant a responsables de la gestió ambiental com a públic en general interessat en conèixer l'estat del Mar Balear en temps real.

EL PROCÉS DE GESTIÓ DE DADES

El procés de gestió de dades té diverses etapes:

Adquisició: es recopilen totes les dades que proporcionen les diferents plataformes d'observació tractant a l'àmplia varietat dels formats de dades d'entrada.

Processament: s'apliquen processos d'estandardització i conversió de formats. Les dades passen un exhaustiu control de qualitat i es validen. S'insereixen les metadades per facilitar la recerca posterior.

Emmagatzematge: les dades són emmagatzemades en un sistema de fitxers.

Distribució i accés: gràcies als serveis web els usuaris poden descarregar-se les dades i visualitzar-a partir de diferents aplicacions que permeten que les dades puguin ser integrats en les aplicacions del Centre de Dades de SOCIB o per terceres persones.

Catalogació i descobriment: tota la informació s'integra en un mateix servei de catàleg de dades.

Visualització: les dades es poden presentar de manera oberta mitjançant visors web.