Radar Costaner HF

 

El Radar HF de SOCIB 

El Radar HF (de les seves sigles en anglès: High Frequency - Alta Freqüència) és un sistema d'emissió d'ones de ràdio que permet estudiar la trajectòria i la velocitat dels corrents marins superficials.

SOCIB disposa d'un sistema de Radar HF format per dues antenes, una a Eivissa i una altra a Formentera, que permet conèixer la trajectòria dels corrents superficials al Canal d'Eivissa. Aquesta àrea és de gran importància a causa de la interacció de masses d'aigua de l'Oceà Atlàntic, que entren per l'Estret de Gibraltar, amb masses d'aigua de la Mediterrània. La interacció entre les dues té un gran impacte en el clima mediterrani i la biodiversitat de la zona.

AIXÍ FUNCIONA EL RADAR HF

Com els radars convencionals que controlen la velocitat a la carretera o els del trànsit aeri, el Radar HF emet un senyal de ràdio en Alta Freqüència que arriba a la superfície rugosa del mar en moviment, que reflecteix una ona que és captada de nou per l'antena. Aquest senyal reflectida permet calcular la velocitat a la qual es mou la superfície del mar.
Per obtenir dades totals de la velocitat superficial, són necessàries dues antenes, una antena emissora i una altra receptora que capta el senyal reflectida. Un sistema informatitzat determina l'onatge i els corrents a partir de l'anàlisi d'aquest senyal. Les dades radials obtinguts per les dues estacions, Eivissa i Formentera, es combinen per crear vectors totals de corrents superficials amb una resolució espacial de 3 quilòmetres i un abast de fins a 70 quilòmetres. Aquestes dades s'utilitzen per a realitzar models numèrics que generen les prediccions oceanogràfiques.
Aquestes emissions són de baixa potència i no representen cap perill per al medi marí ni terrestre, permetent, de manera segura, conèixer en temps real la trajectòria dels corrents superficials i la formació dels remolins.

 

TECNOLOGIA PER A LA TELEDETECCIÓ DELS CORRENTS

La tecnologia del Radar HF proporciona observacions en temps real dels corrents superficials mitjançant estacions instal·lades a la costa.
El coneixement dels corrents marins és de gran rellevància per a la realització de les activitats relacionades amb el transport marítim, la navegació recreativa o la construcció de dics i ports. Gràcies al desenvolupament de diferents instruments d'observació, es realitzen registres dels corrents mitjançant dispositius en el mar com les boies o els correntímetres, que es complementen amb les dades obtingudes mitjançant el Radar HF.

 

UTILITATS

Aquesta tecnologia permet conèixer l'estat de la mar en la proximitar de la costa, i té múltiples aplicacions:

Salvament Marítim: permet conèixer la trajectoria de vaixells i objectes a la deriva.

Coneixement del medi marí: permet la correcta gestió de riscos, el suport a la presa de decisions i la ajuda a la navegació.

Pesqueries sostenibles: l'estudi dels corrents permet conèixer el transport de larves, com per exemple, de la Tonyina Vermella.

Qualitat d'aigües: seguiment de grumersi residus flotants.​​

Contaminació del medi marí: permet definir plans d'actuació en casos d'esdeveniments de contaminació marina, com vessaments d'hidrocarburs.