EL MEDITERRANI EN ALTA RESOLUCIÓ: EL MODEL WMOP

Un model numèric de predicció oceànica és una eina de simulació basada en equacions matemàtiques i càlcul numèric per predir, avaluar i entendre la dinàmica dels oceans.

L'equip de modelització de MEDCLIC treballa per desenvolupar el model WMOP (Western Mediterranean OPerational model), implementat al Mediterrani occidental. Aquest model descriu la circulació dels corrents marins a la part oest del Mediterrani i proporciona informació amb una resolució espacial de fins a 2 quilòmetres. Conèixer els corrents marins amb aquest detall ens permet determinar, per exemple: la distribució de fitoplàncton (base de la cadena tròfica i essencial per a l'activitat pesquera), la dispersió de larves, el seguiment de meduses, les zones d'acumulació de plàstics, la deriva d'hidrocarburs o la trajectòria de nàufrags.

A més, gràcies a les simulacions WMOP desenvolupades durant el període 2009-2015, en l'actualitat som capaços de generar prediccions diàries que es poden consultar aquí.

 

Eva Aguiar, de l'equip de modelizació MEDCLIC, ens parla en primera persona del model WMOP