EL MEDITERRANI, UN LABORATORI NATURAL A PETITA ESCALA

CLIMA I TEMPS OCEÀNIC

Per comprendre el clima del planeta, és fonamental conèixer les interaccions entre atmosfera i oceà, que actuen a múltiples escales espaials i temporals, donant lloc als diferents fenòmens meteorològics, oceanogràfics i climàtics.

De la mateixa manera que hi ha un temps atmosfèric, amb fronts, anticiclons i borrasques, al mar tenim un temps oceànic caracteritzat per fronts, i remolins anticiclònics i ciclònics.

MEDCLIC centra la seva investigació en la caracterització i comprensió del temps oceànic al mar Mediterrani, un oceà a escala reduïda que facilita la investigació de fenòmens complexos lligats a la inestabilitat dels corrents marins i la formació de remolins (el que es coneix com variabilitat mesoescala). Els avenços tecnològics recents han mostrat que aquests processos de formació de remolins ciclònics i anticiclònics existeixen en tots els oceans i tenen un impacte directe al clima i als ecosistemes marins.

En concret, centrem els nostres estudis en zones d'especial interès científic del Mediterrani occidental, com el Canal d'Eivissa, el Golf de Lleó, el Mar d'Alborán i la Conca Algeriana.

Per tot això, projectes com MEDCLIC ens permeten avançar en el coneixement dels processos que tenen lloc a mesoescala al Mediterrani, peces clau en el complex puzle del comportament dels nostres oceans.

Descobreix el mar Mediterrani i consulta el nostre material didàctic.