La ICTS SOCIB, exemple de bones pràctiques per a la gestió de les zones marines protegides

04/03/2016

La ICTS SOCIB, en la seva aposta per una gestió sostenible de mars i oceans basada en ciència, uneix tres importants sistemes: un sistema multi-plataforma d'observació marina i costanera, un sistema de predicció oceanogràfica i un sistema de gestió i visualització de dades. La combinació d'aquests tres elements permet la monitorització del Mediterrani i la predicció de la seva evolució temporal, oferint una oportunitat única per estudiar les interaccions entre la variabilitat del medi ambient, les espècies marines i l'activitat humana.

En aquest marc la ICTS SOCIB ha iniciat l'estudi de tres grups pelàgics importants (la tonyina vermella de l'Atlàntic, la tortuga mediterrània i els grumers), des de nous enfocaments d'investigació mitjançant sistemes d'observació multi-plataforma, que contribueixen a la monitorització del Mediterrani i la identificació d'àrees prioritàries, amb la finalitat de protegir aquest mar tan dinàmic.

La tasca de la ICTS SOCIB en aquest àmbit queda recollida en el document "Bones Pràctiques i casos d'estudis relacionats amb la gestió de grans àrees marines transfrontereres", que recull el Pla d'Acció al Mediterrani del Programa Mediambiental de les Nacions Unides UNEP-MAP.

En el vídeo pots conèixer la tasca que realiza el RAC/SPA (Regional Activity Center for Specially Protected Areas) al Mediterrani.

 

Compartir aquesta entrada